Bezpieczne zachowania nad wodą w okresie zimowym
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

15 stycznia 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych wzięli udział w szkoleniu dotyczącym profilaktyki bezpiecznych zachowań nad wodą w okresie zimowym zorganizowanym we współpracy z Włocławskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Ogniwem Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnich Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Różne warunki atmosferyczne, a w szczególności szybko zmieniająca się temperatura zwiększają zagrożenie nieumiejętnego korzystania z pokrytych lodem akwenów. Prowadzący szkolenie przybliżyli uczniom typy zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w okresie zimowym, w szczególności nad wodą i zamarzniętymi zbiornikami wodnymi, w jaki sposób i przy pomocy jakiego sprzętu podejmować działania ratownicze oraz jak zachować się w poszczególnych przypadkach. Uczniowie zapoznali się ze sposobami i metodami ratownictwa wodnego w zakresie pomocy osobom, pod którymi załamał się lód.

Niezwykle ważnym okazał się temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie w przypadkach hipotermii. Należy pamiętać, że w wielu sytuacjach to właśnie taka pomoc ratuje życie drugiemu człowiekowi.

Organizator: Aleksandra NawlickaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.