Spotkanie autorskie z Mirosławem Glazikiem
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

6 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie autorskie z p. Mirosławem Glazikiem - wykładowcą, nauczycielem, poetą regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Główny cel prelekcji to przybliżenie młodzieży spotkania polskich środowisk twórczych z Janem Pawłem II, które odbyło się 13.06.1987 r. w Kościele Św. Krzyża w Warszawie. Uczniowie wysłuchali również wierszy z tomiku "Gdyby ks. Jerzy pisał wiersze", a także wybranych utworów z bogatej twórczości zaproszonego gościa, np. "Święty przechodzeń", "Ojciec Święty w Katedrze Włocławskiej".

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II.

Organizator: Zbigniew RyniecAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.