Pamiętamy o Grzywnie
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W rocznicę mordu dokonanego 1 grudnia 1939 r. przez hitlerowców na mieszkańcach przedwojennej dzielnicy Włocławka Grzywna uczniowie klasy 4 TsB zapalili symboliczny znicz na miejscu egzekucji, w pobliskim lesie, w okolicy Pińczaty.

Cykl zajęć "Pamiętamy o Grzywnie" skierowanych do młodzieży rozpoczęła lekcja w klasie 1TdC. W jej trakcie uczniowie poznali historię powstania i funkcjonowania przez 15 lat dzielnicy włocławskiej biedoty do wybuchu II wojny światowej. Druga część zajęć poświęcona była pacyfikacji Grzywna w dniach 1-9 grudnia 1939 roku i tragicznym losom jej mieszkańców.

9 grudnia przedstawiciele społeczności szkolnej zapalili symboliczne znicze pod obeliskiem.

Opiekun Jolanta Dankiewicz

10 grudnia młodzież ZSS pod opieką p. Jolanty Dankiewicz i p. Roberta Fetera uczestniczyła w wykładzie dra Łukasza Linowskiego "Zagłada Grzywna i jego mieszkańców" zorganizowanym przez Fundację Ładowarka. Wykład wzbogaciła prezentacja zbudowanej przez uczniów w 2014 roku makiety, która jest próbą odtworzenia wyglądu przedwojennej dzielnicy włocławskiej biedoty.

Zagłada Grzywna i jego mieszkańców - wykład dr. LinowskiegoAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.