XI Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZSS
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniach 21 - 25 października uczniowie Samochodówki już po raz jedenasty uczestniczyli w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery organizowanym przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  W ramach XI OTK w ZSS realizowane były następujące przedsięwzięcia:
  1. Spotkanie uczniów klas kończących szkołę z doradcą zawodowym z CEiPM OHP nt. "Poruszanie się na rynku pracy". - 21, 22, 23.10.2019r. GALERIA
  2. Spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku - wdrażanie uczniów do udzielania bezinteresownej pomocy i zdobywania nowych doświadczeń w ramach wolontariatu. - 21.10.2019 r. GALERIA
  3. Spotkanie z dziennikarzem serwisu informacyjnego Portal Włocławek nt. roli i zadań dziennikarza. - 21.10.2019 r. GALERIA
  4. Lekcje przedsiębiorczości w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku nt. "Moja przyszłość - pasja, profesja, powołanie" - konsultacje z zakresu przedsiębiorczości. - 22.10.2019 r. GALERIA
  5. Spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji we Włocławku nt. procedur naboru do służb mundurowych - policji. Omówienie czynności związanych z naborem do policji. - 23.10.2019r. GALERIA
  6. Spotkanie z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Włocławku na temat ubezpieczeń społecznych. - 23.10.2019 r. GALERIA
  7. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego we Włocławku nt. zasad opodatkowania i zeznań podatkowych. - 23.10.2019 r. GALERIA
  8. Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej nt. procedur naboru do służb mundurowych - straży pożarnej. Omówienie testów sprawnościowych, pisemnych, rozmowy kwalifikacyjnej i badań lekarskich potrzebnych przy naborze. - 24.10.2019 r. GALERIA
  9. Spotkanie z brokerem firmy Eurobrokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Płocku nt. "Finanse dla młodych - rola instytucji finansowych". - 24.10.2019 r. GALERIA
  10. Spotkanie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włocławku - spotkanie z pracodawcami lokalnego rynku pracy, z przedstawicielami instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz start zawodowy. - 24.10.2019 r.
  11. Spotkanie z przedstawicielem BHP Ekspert - Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Daroszewski Bartłomiej - zdobywanie nowych zawodów - zapoznanie uczniów z ofertami kursów. 25.10.2019 r.
  12. Zajęcia warsztatowe pod hasłem "Jan Paweł II o pracy", organizowane w ramach obchodów roku św. Jana Pawła II oraz XI OTK - 25.10.2019 r. GALERIA
  13. Wystawa prac szkolnego koła plastycznego w bibliotece - w tygodniu kariery. Cel - przedstawienie pasji i profesji uczniów i opiekunów koła. GALERIA
  14. Szkolny Konkurs "Być przedsiębiorczym na co dzień". - rozstrzygnięcie konkursu 25.10.2019 r.
   • I miejsce - Anna Pacholska, uczennica klasy 1LoC
   • II miejsce - Dominik Kolanowski, uczeń klasy 1TsD
   • III miejsce - Mateusz Kołodziejski, uczeń klasy 1TsE
   GALERIA
  15. Kącik Szkolnego Ośrodka Kariery. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dostępu do materiałów informacyjnych dotyczących ułatwienia absolwentom wejścia na rynek pracy oraz wyboru dalszego kształcenia.

  Organizatorzy XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Samochodowych: J.Waleczko - koordynator XI OTK w ZSS M.Gurtowska, M.Dorsz, I.Ćwiklińska, W.Klepacz, A.Kurzępa, K.Bawolska, U.Fabijańska, M.Mechuła. K.Witkowska.

  Informacje o realizacji XI OTK w ZSS można znaleźć na stronie:Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.