Zebrania z rodzicami
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

19 września 2019 r. odbyły się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas. Na spotkaniu z rodzicami pierwszoklasistów Dyrektor p.R. Suwała przedstawił dyrekcję szkoły, kadrę kierowniczą, pedagogów i wychowawców klas. Omówił organizację pracy szkoły oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych.Rodzice obejrzeli występ koła tanecznego, wysłuchali piosenek i melodii przygotowanych przez szkolną orkiestrę.

Na spotkaniu z rodzicami klas maturalnych p. dyr. K. Dąbrowska omówiła procedury egzaminu maturalnego.

FOTO: Kinga Podzińska

FOTO: Arkadiusz AugustynowiczAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.