Projekt UNICEF'u
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

10 czerwca odbyła się gala podsumowująca półroczny projekt UNICEF'u "Szkoła z Prawami Dziecka".

    Istotą projektu było
  • Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,
  • Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,
  • Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
  • Zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka,
  • Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

Na uroczystej gali wręczone zostały nominacje Szeryfów Praw dziecka oraz odznaczenia Gwiazdy Szeryfa.

W tej edycji uhonorowani przez młodzież zostały osoby prywatne i firmy:

Pani Agnieszka Plata, "IntroDruk Hubert Ponto", "Virgo Krzemieniecki Edward Krzemieniecki", LKS Vectra, Wątarski Autoryzowany Dealer Volkswagena i Skody Robert Berger i pani Oliwia Ubecka

Samorząd uczniowski z opiekunemAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.