Wystawa
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W miesiącu maju Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku gości wystawę "Jestem stąd. Polska wielu narodów", której autorami są: Stowarzyszenie Centrum Polsko - Niemieckie w Krakowie i Dom Anny Frank w Amsterdamie.

Wystawa ma na celu pogłębienie wiedzy na temat mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących terytorium Polski oraz kształtowanie tolerancji wobec wielokulturowości.

Instalacja składa się z kilku integralnie połączonych ze sobą części: prezentacji historii mniejszości etnicznych i narodowych, wypowiedzi tych grup i obszernej dokumentacji fotograficznej.

Organizatorki: p. Anita Kaniewska - Kwiatkowska i p. Monika Lamka - Czerwińska.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.