XI Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
w Zespole Szkół Samochodowych
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniach 13 - 16. listopada uczniowie samochodówki uczestniczyli już po raz jedenasty w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.

To międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 160 krajach świata, w tym w Polsce.

W ramach XI ŚTP w ZSS realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Daty

Tematyka spotkań

Firma

13.11.

Konsument - prawa i obowiązki konsumenta - pogadanka

Miejski Rzecznik Konsumenta
Urząd Miasta Włocławek

Pracownik i pracodawca - redagowanie dokumentów aplikacyjnych; rozmowa kwalifikacyjna - warsztaty

Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku

Własna firma - Jak zaplanować swoją karierę zawodową i odkryć swój potencjał - wycieczka

Włocławski Inkubator Innowacji
i Przedsiębiorczości we Włocławku

14.11.

Marketing firmy, etyczny biznes - wizerunek firmy, badanie rynku - prezentacja i jazda próbna

Jaworski Auto Sp. z o.o. Toyota Włocławek

Pracownik i pracodawca - oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników - wycieczka

Państwowa Straż Pożarna we Włocławku

15.11.

Pracownik i pracodawca - bezpieczna praca za granicą - pogadanka

Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku

Finanse - Konstytucja dla biznesu (ulgi dla MŚP) - prezentacja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Inspektorat we Włocławku

16.11.

Własna firma - „Biedny czy bogaty” - Twoja droga do własnej firmy - wycieczka

Włocławski Inkubator Innowacji
i Przedsiębiorczości we Włocławku

Pracownik i pracodawca - oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników - wycieczka

Komenda Miejska Policji we Włocławku

Własna firma, Finanse - co decyduje o sukcesie firmy? - planszowa gra edukacyjna

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku

Współorganizatorkami XI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Samochodowych były panie Jadwiga Waleczko, Małgorzata Gurtowska, Mariola Dorsz, Wioletta Klepacz, Katarzyna Bawolska.

Koordynator XI ŚTP w ZSS - Jadwiga Waleczko

  • 13.11.20018 r. Własna firma - Jak zaplanować swoją karierę zawodową i odkryć swój potencjał - wycieczka. Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości we Włocławku.

  • 14.11.20018 r. Pracownik i pracodawca - oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników - wycieczka. Państwowa Straż Pożarna we Włocławku.

  • 15.11.20018 r. Pracownik i pracodawca - bezpieczna praca za granicą - pogadanka. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku.

  • 15.11.20018 r. Finanse - Konstytucja dla biznesu (ulgi dla MŚP) - prezentacja. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat we Włocławku.

  • 16.11.20018 r. Własna firma, Finanse - co decyduje o sukcesie firmy? - planszowa gra edukacyjna. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we WłocławkuAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.