XV Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Fundacje Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dzień Przedsiębiorczości jest szansą na przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i karierę zawodową dzięki współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców.

  Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
 • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych biorą udział w przedsięwzięciu od samego początku, już po raz piętnasty.

W tegorocznej edycji 224 uczniów odbyło kilkugodzinne praktyki w 15 włocławskich firmach.

  Wykaz firm współpracujących ze szkołą w ramach XV ODP:
 1. Auto - Serwis Renault Włocławek
 2. Jaworski Auto sp. z o.o. Włocławek
 3. Państwowa Straż Pożarna Włocławek
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. Włocławek
 5. Urząd Miasta Włocławek
 6. Gazeta Pomorska Włocławek
 7. Włocławski Portal Internetowy www.q4.pl
 8. Medialne Centrum Kujawy sp. z o.o. Włocławek
 9. Komenda Miejska Policji we Włocławku
 10. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. "Szarych Szeregów" Włocławek
 11. Michalak Car Performance Włocławek
 12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
 13. Urząd Pocztowy nr1 we Włocławku
 14. London School Instytut Edukacji Językowej Włocławek
 15. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych

Współorganizatorkami XV ODP w ZSS były panie J.Waleczko, M.Gurtowska, K.Bawolska, M. Mechuła, U.Fabijańska, W.Klepacz, I.Ćwiklińska.

Szkolny koordynator XV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości - Jadwiga WaleczkoAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.