Dla Niepodległej - pomoce dydaktyczne
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W związku z Rokiem Jubileuszowym związanym ze świętem Niepodległości Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku włącza się w projekt "Dla Niepodległej".

Ma on na celu przypomnienie wydarzeń z ostatniego stulecia i budowanie świadomości historycznej wśród młodzieży.

Szkoła otrzymała plansze edukacyjne, prezentujące sylwetki osób, które przyczyniły się do budowania niepodległej Polski oraz pakiet "Teczka Sztubaka - pokolenie Niepodległej", zawierający materiały edukacyjne z okresu międzywojennego.

PLANSZE EDUKACYJNE

Plansze edukacyjne mają formę kalendarza ściennego, składającego się z 14 plansz od listopada 2017 do grudnia 2018, który rozpoczyna tematyczna okładka.

Każda plansza kalendarza składa się z części graficznej i kalendarium. Część graficzną stanowią 3 zaaranżowane graficznie elementy: zdjęcie postaci, zdjęcie wydarzenia związanego z postacią oraz opis merytoryczny.

Plansze zapakowane są w kopertę z biało-czerwoną flagą. Kalendarz przekazywany jest szkołom i instytucjom edukacyjnym nieodpłatnie.

TECZKA SZTUBAKA

Dla wprowadzenia uczniów w klimat 1918 roku przygotowany został pakiet w postaci plecaka ucznia przedwojennego gimnazjum, zawierający:

  • rozkładaną mapę II RP
  • wzory przedwojennych gazet, które będą szczególnie przydatne do tłumaczenia zjawisk i procesów historyczno-politycznych zachodzących w II RP
  • album gimnazjalistki: moda, uroda, zwyczaje, sposoby spędzania wolnego czasu
  • flagę Polski oraz instruktaż, jak składać flagę
  • kopertę ze znaczkiem
  • pierwsze banknoty II RP
  • multimedia - film: Od "Komendanta do Marszałka"
  • piłka zośka
  • list marszałka Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego i inne dokumenty
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.