Kryształowe Serce dla ZSS i Anny Grabowskiej - Dąbek
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 23 stycznia 2018 roku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy p. Anna Grabowska- Dąbek odebrała Kryształowe Serce- odznaczenie za wybitne zasługi w propagowaniu idei Honorowego Krwiodawstwa wśród młodzieży. Tym samym krwiodawcy Zespołu Szkół Samochodowych otrzymali podziękowania za okazane empatię i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Warto dodać, że już od 11 lat młodzież Samochodówki w ramach działalności Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi regularnie oddaje krew zajmując czołowe lokaty w wojewódzkich konkursach krwiodawczych.

Uczniom i opiekunowi Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi gratulujemy!

Opiekunem Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi jest p. Anna Grabowska - DąbekAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.