Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 1. Andrzej Wojciechowski - przewodniczący
 2. Władysław Kraziński - wiceprzewodniczący
 3. Monika Modrzejewska - Przybyszewska - sekretarz
 4. Monika Stężewska - Szafrańska - skarbnik
 5. Małgorzata Traczyk - członek prezydium
 6. Elżbieta Kotrych - członek prezydium
 7. Lidia Deskiewicz - członek prezydium

Komisja rewizyjna

 1. Beata Drzonek - przewodniczący
 2. Katarzyna Klimaszewska - członek komisji
 3. Beata Godlewska - członek komisji

Wpłaty na Radę Rodziców

  Dane do przelewu:
  Rada Rodziców ZSS ul. Leśna 1A 87-800 Włocławek
  46 1020 5170 0000 1502 0005 4882

Wzór druku wpłaty.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.