Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

TEMAT: Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Scenariusz lekcji >>
Prezentacja>>Prezentacja
Scenariusz lekcji


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.