Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

TERMINY REKRUTACJI


TECHNIKUM NR 5
 • zawód: technik transportu drogowego NOWOŚĆ!

  Nauka trwa 5 lat

zobacz szczegóły:

TECHNIKUM NR 5
 • zawód: technik pojazdów samochodowych

  Nauka trwa 5 lat.

zobacz szczegóły:

TECHNIKUM NR 5 - oddziały integracyjne
 • zawód: technik informatyk

  Nauka trwa 5 lat.

zobacz szczegóły:

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROBERTA SCHUMANA
 • Kierunek psychologiczno - pedagogiczny - oddziały integracyjne

  Nauka trwa 4 lata.

zobacz szczegóły:

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 4
 • zawód: mechanik pojazdów samochodowych
 • zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
 • zawód: kierowca mechanik

  Nauka trwa 3 lata

zobacz szczegóły:

 SZKOŁA ZAPEWNIA

 • Bardzo dobre warunki kształcenia  w nowoczesnej i  doskonale wyposażonej  szkole, w pełni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Realizację zajęć praktycznych w szkolnych warsztatach przy ul. Żytniej 10 we Włocławku (kierunek samochodowy) oraz w pracowniach szkolnych (kierunek informatyczny).
 • Szkolenie kandydatów na kierowców oraz dobre przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno - wokalne, chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sekcje sportowe i sportów obronnych, zespół sportowy niepełnosprawnych oraz koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne elektroniczne, teatralne, miłośników poezji.
 • Ukończenie kursów specjalistycznych organizowanych przez szkołę (wózki jezdniowe, spawanie, koparki, koparko-ładowarki, HDS, suwnice i inne).
 • Pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego.
 • Doskonałą opiekę i wsparcie nauczycieli wspomagających i rewalidacyjnych, pomoc pedagogów, psychologa oraz pielęgniarki szkolnej.
 • Interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i pracy pozalekcyjnej. Dwa razy w roku przyznawana jest nagroda pieniężna Patrona Szkoły za średnią ocen od 4,75 uzyskaną w wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły 54 232-58-13
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.