Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku
współpracuje z  instytucjami,  stowarzyszeniami i organizacjami :

 1. Hella Polska Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 552, 03-994 Warszawa - w zakresie realizacji projektu społeczno - edukacyjnego "Świecimy przykładem", którego celem jest wsparcie placówek edukacyjnych w kształceniu uczniów na bazie nowoczesnej wiedzy i wymogów rynku.
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku - w zakresie wymiany doświadczeń, doskonalenia zawodowego kadry oraz podniesienia poziomu i efektów kształcenia uczniów, przyszłych studentów oraz przyszłych pracowników włocławskiego, krajowego i europejskiego rynku pracy. ( porozumienie o współpracy z dnia 18 września 2012 r. )
 3. BHP Ekspert z siedzibą przy ul. Barskiej 12 J we Włocławku  - w zakresie prowadzenia kursów zawodowych dla uczniów.
 4. Centro Plus sp.z o.o  ul. Jesionowa 1 we Włocławku  -  w zakresie realizacji kursów kwalifikacyjnych dla młodzieży.
 5. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk - w zakresie przystąpienia do projektu "Eduscience" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn. "Człowiek - najlepsza inwestycja". Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod technologii - EDUSCIENCE.
 6. PCK -  w zakresie:
  • organizowania akcji honorowego oddawania krwi: "Honorowe oddawanie krwi", "Młoda krew ratuje życie" ( od 3 lat szkoła zajmuje I miejsce),
  • udziału prelegentów PCK w spotkaniach z młodzieżą  na temat promocji zdrowia ,
  • przeprowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy,- realizacja programu wsparcia psychologicznego w sytuacjach klęsk i katastrof.
 7. Policja  - w zakresie organizowania spotkań  z przedstawicielami  Policji na temat konsekwencji prawnych niewłaściwych zachowań młodzieży, a także udziału w konkursach ogłaszanych przez te instytucję.
 8. Straż Pożarna  w zakresie  przeprowadzania próbnych ewakuacji w szkole.
 9. Polska Akcja  Humanitarna  -  w zakresie realizacji projektów: "Klub Szkoły Humanitarnej"-  realizacja w  roku szkolnym  2010-2011 (uzyskaliśmy certyfikat Szkoły Humanitarnej); "Akcja Edukacja"-  realizacja w roku szkolnym  2011-2012.
 10. Centrum Edukacji Obywatelskiej  - w zakresie realizacji projektu "Etnolog"  -realizacja w roku szkolnym 2011/2012.
 11. Przyjazna szkoła -  w zakresie realizacji projektu "Warto być dobrym" - realizacja w roku szkolnym 2011/2012.
 12. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w zakresie:
  • realizacji projektu "Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią" - rok szkolny 2011/2012,
  • przynależności do Klubu Przodujących Szkół,
  • przynależności do Platformy Ekologicznej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 13. Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole - w zakresie wzajemnej współpracy w ramach akcji 1% od podatku dla naszych przedszkoli i szkół.
 14. Daj Szansę - w zakresie akcji charytatywnych na rzecz włocławskich Domów Dziecka "Pamiętamy o Tobie - Św. Mikołaj i ja" - realizacja każdego roku.
 15. Fundacja WOŚP - w zakresie organizacji koncertów charytatywnych - realizacja każdego roku.
 16. Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Młodzieży "Staszic"  - w zakresie  wykonywania zadań w związku z przystąpieniem  do konkursu "Pozytywista Roku 2010" ( szkoła otrzymała wyróżnienie w kategorii "Oświata" )
 17. Fundacja "Nasza Ziemia"  -w zakresie  corocznej  realizacji projektu "Sprzątanie Świata"
 18. W ramach  realizacji   szkolenia zawodowego  szkoła współpracuje ze wszystkimi  zakładami  motoryzacyjnymi na terenie miasta..
 19. Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku współpracuje ze Stowarzyszeniem Budowania Podstaw i Świadomości Finansowej. Współpraca odbywa się w ramach projektu "Wygrane pokolenie", skierowanego do uczniów klas maturalnych, którego celem jest podniesienie wiedzy ekonomicznej uczniów.


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.