Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Przydatne materiały z chemii

Rozkład perhydrolu z udziałem katalizatora.

Eksperyment chemiczny - badanie właściwości siarki.

Fontanna z amoniaku.

Reakcja sodu z wodą.

Elektroliza

Tu dowiesz się:

 • na czym polega proces elektrolizy
 • jakie procesy chemiczne przebiegają podczas elektrolizy
 • jakie są zastosowania procesu elektrolizy

opracowała: mgr Anna Skrodzka

Korozja elektrochemiczna

Tu dowiesz się:

 • czym jest korozja elektrochemiczna metali
 • jakie są metody zapobiegania korozji
 • czym są mikroogniwa i jakie procesy zachodzą w mikroogniwach
 • jakie są metody zapobiegania korozji

opracowała: mgr Anna Skrodzka

Ogniwa elektrochemiczne

Tu dowiesz się:

 • co to jest ogniwo chemiczne
 • jakie procesy zachodzą w ogniwach chemicznych
 • jakie są praktyczne zastosowania ogniw chemicznych

opracowała: mgr Anna Skrodzka

Budowa atomu

Scenariusz lekcji:

 • Zapoznanie z budową izotopów i ich znaczeniem w otaczającym nas świecie.

opracowała: mgr Anna Mailcka

Orbitale atomowe

Scenariusz lekcji.

opracowała: mgr Anna Mailcka

Wiązanie jonowe

Zapoznając się z orbitalami atomowymi poszerzycie swoje wiadomości na temat budowy atomu, rozwiniecie wyobraźnię przestrzenną.

opracowała: mgr Anna MailckaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.