Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Marcin Nowak - klasa 3 TI

Przewodnicząca z pionu V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego

Chlewicka Weronika - klasa 1 LOD

Przewodniczący z pionu Technikum Samochodowego

Kacper Mańkowski - klasa 2 TIB

Przewodniczący z pionu Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej I Stopnia

Wiktor Urbaniak - klasa 2 Az

Przewodniczący Rady Wolontariatu

Arkadiusz Karbowski - klasa 3 TsB

sekretarz

Martyna Gawryś - klasa 1 LOA

skarbnik

Piotr Szczęsny - klasa 2 TIA

protokolanci

Denis Neuman - klasa 2 TIA
Oliwia Kaleta - klasa 2 LOA

członkowie

Oliwia Insadowska - klasa 3 TI
Patryk Bohdanowicz - klasa 3 TI
Kacper Konczalski - klasa 2 TIA
Adam Maciejewski - klasa 2 TIA
Kacper Przywieczerski - klasa 2 TIA
Mateusz Muszyński - klasa 1 TIA
Mateusz Jędruch - klasa 2 LOA
Oliwia Pietraszewska - klasa 2 LOA
Wiktoria Smoilińska - klasa 2 LOA
Dominika Zasadowska - klasa 2 LOA
Klaudia Kułakowska - klasa 2 LOB
Maja Pilarska - klasa 1 LOA
Wiktoria Manowska - klasa 1 LOA
Julia Ryniecka - klasa 1 LOA
Anastazja Zalewska - klasa 1 LOA
Wiktoria Augustyniak - klasa 1 LOB
Karolina Budziszewska - klasa 1 LOB
Oliwia Smolińska - klasa 1 LOD
Kacper Pańka - klasa 2 Az
Alan Adamczewski - klasa 1 Az
Kacper Kubiak - klasa 3 TsB
Jakub Wojciechowski - klasa 3 TsB
Jakub Cichowicz - klasa 1 TsA
Filip Czerwiński - klasa 1 TsA
Patryk Koralewski - klasa 1 TsA
Dawid Kuliński - klasa 1 TsA
Kamil Łobodowski - klasa 1 TsA
Iga Popek - klasa 1 LO
Maciej Cymerman - klasa 1 TdC
Adam Wiśniewski - klasa 1 TdC


opiekun
Samorządu Uczniowskiego:

mgr Oliwia Ubecka
Samorząd Uczniowski jest największą w szkole demokratyczną organizacją zrzeszająca wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samochodowych. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z 1991 roku (z późniejszymi zmianami).

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły. Główne zadania realizowane przez młodzież to między innymi: rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemne wspieranie oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę, grupę, swoją szkołę.

Samorząd Uczniowski aktywnie działa na terenie szkoły. Podejmuje szereg działań a także włącz a się do wszelkich przedsięwzięć kulturalnych i charytatywnych. W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski z wiel,im zaangażowaniem przeprowadził akcję "Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj i ja". DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, DZIEŃ KOBIET, ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA, ŚWIĘTA WIELKANOCNE, IMIENINY PATRONA SZKOŁY to uroczystości, które Samorząd Szkolny również współorganizuje. Z inicjatywy Samorządu przygotowane są imprezy jak: Europejski Dzień Języków, Turniej Klas Pierwszych.
Członkowie Samorządu czynnie uczestniczą w akcji promocji szkoły w środowisku lokalnym. Wysoko oceniana jest postawa młodzieży podczas organizowanych każdego roku "Drzwi otwartych".

Samorząd Uczniowski w "Samochodówce" jest faktycznym współgospodarzem szkoły. Wykazuje stałą troskę i dbałość o jej mienie. Uczestniczy w licznych pracach związanych z zagospodarowaniem i upiększaniem terenu wokół budynku. Z pomocą młodzieży, która pracuje w szkole także w czasie wakacji, powstają nowe boiska sportowe do gier zespołowych. Dobra współpraca z dyrekcją, nauczycielami ma niewątpliwie duży wpływ na rozwiązywanie problemów szkolnych.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.