Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Patrycja Leśniewska - klasa 2 TI

Przewodnicząca z pionu V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego

Ada Kubielska - klasa 2 LOA

Przewodniczący z pionu Technikum Samochodowego

Jakub Długołęcki - klasa 2 TsA

Przewodniczący z pionu Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej I Stopnia

Sebastian Stańczyk - klasa 2 Az

Przewodniczący Rady Wolontariatu

Damian Olszewski - klasa 3 TsD

sekretarz

Gracjan Gruszczyński - klasa 1 TI

skarbnik

Maciej Moczadło - klasa 3 TI

protokolanci

Karolina Kopaczewska - klasa 2 TsD
Paweł Łączkowski - klasa 2 TI

członkowie

Szymon Stefanowski - klasa 2 TsA
Łukasz Dylewski - klasa 2 TsA
Grzegorz Paliwoda - klasa 2 TI
Julia Katolik - klasa 2 LOB
Daria Kubiak - klasa 2 LOB
Agata Sudomir - klasa 2 LOB
Ewa Kwiatkowska - klasa 2 LOA
Justyna Polak - klasa 2 LOA
Piotr Paliwoda - klasa 2 TsD
Dawid Tuchorski - klasa 2 TsD
Adrian Nawrocki - klasa 2 Az
Łukasz Dzięciołowski - klasa 1 Cz
Wiktor Pietruszyński - klasa 1TsA
Zofia Szczupakowska - klasa 1 TsA
Kamil Wiśniewski - klasa 1 TsA
Kacper Karczemny - klasa 1 TsD
Kacper Kubiak - klasa 1 TsB
Jakub Wojciechowski - 1 TsB
Szymon Zieliński - 1 TI
Gabriela Kwiatkowska - 1 LO
Natalia Feliniak - 1 LO


opiekun
Samorządu Uczniowskiego:

mgr Oliwia Ubecka
Samorząd Uczniowski jest największą w szkole demokratyczną organizacją zrzeszająca wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samochodowych. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z 1991 roku (z późniejszymi zmianami).

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły. Główne zadania realizowane przez młodzież to między innymi: rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemne wspieranie oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę, grupę, swoją szkołę.

Samorząd Uczniowski aktywnie działa na terenie szkoły. Podejmuje szereg działań a także włącz a się do wszelkich przedsięwzięć kulturalnych i charytatywnych. W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski z wiel,im zaangażowaniem przeprowadził akcję "Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj i ja". DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, DZIEŃ KOBIET, ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA, ŚWIĘTA WIELKANOCNE, IMIENINY PATRONA SZKOŁY to uroczystości, które Samorząd Szkolny również współorganizuje. Z inicjatywy Samorządu przygotowane są imprezy jak: Europejski Dzień Języków, Turniej Klas Pierwszych.
Członkowie Samorządu czynnie uczestniczą w akcji promocji szkoły w środowisku lokalnym. Wysoko oceniana jest postawa młodzieży podczas organizowanych każdego roku "Drzwi otwartych".

Samorząd Uczniowski w "Samochodówce" jest faktycznym współgospodarzem szkoły. Wykazuje stałą troskę i dbałość o jej mienie. Uczestniczy w licznych pracach związanych z zagospodarowaniem i upiększaniem terenu wokół budynku. Z pomocą młodzieży, która pracuje w szkole także w czasie wakacji, powstają nowe boiska sportowe do gier zespołowych. Dobra współpraca z dyrekcją, nauczycielami ma niewątpliwie duży wpływ na rozwiązywanie problemów szkolnych.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.