Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku spośród wielu obszarów własnej pracy wybrał, opisał, umieścił i rozpowszechnił na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 9 przykładów następujących dobrych praktyk:

  1. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych,
  2. Grupy Wsparcia Psychologicznego,
  3. Koło Fotograficzne,
  4. Koło Literackie Ukryte Talenty,
  5. Koło Naukowe Historyków,
  6. Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
  7. Drużyna Sportowa Uczniów Niepełnosprawnych,
  8. Szkoła Humanitarna,
  9. Szkolny Ośrodek Karier.

Zgodnie z regulaminem  mają one posłużyć wymianie doświadczeń między szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi województwa kujawsko- pomorskiego.

Z wymienionymi praktykami świadczącymi o dobrej pracy szkoły można zapoznać się na stronie http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.