Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Zgodnie z tym, co podała Pani Minister Katarzyna Hall, inaugurując Rok Odkrywania Talentów, zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności.

Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze "diamentów", a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Odkrywajmy zatem talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie.

Konstruując system edukacyjny państwa tworzymy mechanizmy zapewniające konieczność indywidualnego podejścia do potrzeb i zdolności każdego ucznia. Chcemy, by polska szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz bardziej przyjazna i skuteczna. Skuteczna, to znaczy zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane przez każde dziecko na miarę jego osobistych zdolności, możliwości, talentów.

Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku znalazł się w gronie

"SZKÓŁ ODKRYWCÓW TALENTÓW"

Nasza szkoła została umieszczona na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl ogólnopolskiej mapy odkrywania talentów.

Rok Odkrywania Talentów nie tylko w pełni wpisuje się w priorytety edukacyjne Unii Europejskiej, gdzie edukacja jest jednym z fundamentalnych praw każdego człowieka, ale także wychodzi naprzeciw zaleceniu Rady Europy, w którym zwrócono uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży o wyjątkowym potencjale oraz podkreślono, jak istotne jest zapewnienie im niezbędnej pomocy i wsparcia.

W Zespole Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku m. in. istnieją:

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:

Zajęcia sportowo - obronne zobacz >>

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:

Zajęcia służą rozwijaniu wszechstronnej sprawności fizycznej, nauce koncentracji, doskonaleniu technik strzeleckich, orientacji w terenie, ratownictwa medycznego, współpracy, przygotowaniu do zawodów ogólnopolskich oraz organizacji szkolnych turniejów sportowych.

Opis dokonań uczniów:

W latach 1990- 2010 1 i 2 miejsce w Polsce oraz 8 razy I miejsce w województwie w zawodach strzeleckich O srebrne muszkiety, 4 razy I miejsce,3 razy II i III miejsce w finale ogólnopolskim zawodów sportowo- obronnych Sprawni jak żołnierze, 6 nagród w zawodach PCK.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:

sportowychTytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta zobacz >>

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
 

Podczas zajęć wszyscy uczniowie, w tym niepełnosprawni, uczą się gry na instrumentach, śpiewu, wspólnego muzykowania. Poznają i opanowują popularny repertuar muzyczny. Przygotowują występy na szkolne i miejskie uroczystości oraz na międzynarodowe i krajowe festiwale młodzieżowych orkiestr dętych.

Opis dokonań uczniów:

W latach 1994-2010 liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach orkiestr dętych -Inowrocław, Świecie, Zambrów, Włocławek, 9 utalentowanych wychowanków kończących akademię muzyczną, oprawa artystyczna wielu międzynarodowych meczów piłkarskich i imprez miejskich.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:

ArtystycznychTytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:

Szkolne Koło Literackie zobacz >>

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:

Na zajęciach rozwija się zainteresowania literackie, promuje utalentowanych uczniów, organizuje wieczory poezji, propagujące regionalną i uczniowską twórczość literacką, przygotowuje młodzież do ogólnopolskich konkursów poetyckich, recytatorskich, organizuje szkolne turnieje poetyckie.

Opis dokonań uczniów:

W latach 2000- 2010 osiemnaście nagród i wyróżnień dla uczniów w regionalnych i ogólnopolskich konkursach poetyckich, cztery wieczory poetyckie Talent to praca nad sobą z udziałem poetów, wydanie publikacji z wierszami uczniów Zwierciadło duszy, publikacje poezji wychowanków w dodatku do miesięczni

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:

ArtystycznychTytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:

Koło Motoryzacyjne zobacz >>

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:

Na zajęciach poszerza się wiedzę przedmiotową , rozwija uzdolnienia kierunkowe, poszukuje ponadprzeciętnych wiadomości i umiejętności, ćwiczy sprawność poruszania pojazdami samochodowymi, przygotowuje do udziału w olimpiadach naukowych i konkursach motoryzacyjnych.

Opis dokonań uczniów:

W latach 2000 - 2010 trzech finalistów i jeden laureat Olimpiady Techniki Samochodowej, 4 razy I miejsce w województwie oraz III i V  miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym, dwa zwycięstwa w regionalnym Turnieju Młodych Mistrzów Elektroniki.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:

PrzedmiotowychTytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:

Szkolny Ośrodek Karier zobacz >>

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:

Zajęcia poszerzają wiedzę ekonomiczną, przygotowują młodzież do konkursów i olimpiad przedmiotowych z bankowości, przedsiębiorczości, biznesu. W ramach SzOK organizuje się Światowy Dzień Przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, a także Ogólnopolski Tydzień Kariery.

Opis dokonań uczniów:

W latach 2006-2010 trzech laureatów Konkursu Wiedzy o Gospodarce Rynkowej, finalista Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, dwóch finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Biznes Twój Plan. II miejsce w Polsce w konkursie Jestem szefową. I miejsce w miejskim konkursie Mój pomysł na biznes.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:

Przedmiotowych

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych zajęć pozalekcyjnych >>
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.