Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Szkolny doradca zawodowy przygotowuje młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. Pomaga w opracowaniu indywidualnych planów kariery edukacyjnej i zawodowej. Przygotowuje do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu - karierą zawodową. Udziela wskazówek, jak przygotować się do roli pracownika i adaptacji do nowych warunków pracy oraz mobilności zawodowej.

Spotkania odbywają się w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych. Współpracuje z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami.

GODZINY PRACY

mgr Małgorzata Gurtowska

Poniedziałek 800 - 930
Wtorek 935 - 1040
1225 - 1320
Środa 940 - 1310
Czwartek 800 - 1030
Piątek 1100 - 1230


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.