Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku znalazł się w gronie 19 szkół z całej Polski, którym Polska Akcja Humanitarna nadała tytuł "Szkoły, która niesie pomoc".

To wspaniałe wyróżnienie jest podziękowaniem za ciężką pracę młodzieży przy następujących projektach: "Świat bez głodu", "Studnia dla Południa", "Zróbmy Pokój" i "Akcja Edukacja".

Szczególnym zaangażowaniem w realizację projektów odznaczyła się klasa I TI oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego.

W ramach działań projektowych odbyły się warsztaty "Narzędziownia" poprowadzone przez przedstawiciela Polskiej Akcji Humanitarnej p. Krzysztofa Wiatra, gra terenowa "Król Ubó", wystawy plakatowe oraz zwiedzanie włocławskiej zapory.

Koordynator akcji - mgr Oliwia Ubecka

Nadanie szkole ZSS tytułu:
"SZKOŁA, KTÓRA NIESIE POMOC"

Udział szkoły w akcji: "Świat bez głodu"

Udział szkoły w akcji: "Studnia dla Południa"

Udział szkoły w akcji: "Zróbmy Pokój"

Udział szkoły w akcji: "Akcja Edukacja"Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.