Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

1.09.1974 Powołanie Zespołu Szkół Samochodowych
1976 Oddanie do użytku młodzieży zespołu boisk szkolnych,
1976 Utworzenie TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO na podbudowie szkoły podstawowej oraz TECHNIKUM dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
1978 Oddanie do użytku autodromu do nauki jazdy samochodami.
1978
 • Utworzenie TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA na podbudowie szkoły podstawowej.
 • Oddanie do użytku stacji kontroli pojazdów przy ulicy Bechiego.
 • Utworzenie warsztatów szkolnych typu d3.
 • Nadanie szkole imienia TADEUSZA KOŚCIUSZKI oraz wręczenie sztandaru.
1979 Zakończenie budowy kompleksu garaży.
1979 Nadanie imienia Janusza Korczaka szczepowie ZHP przy Zespole Szkół Samochodowych oraz wręczenie sztandaru.
1980 Położenie kamienia węgielnego pod budowę warsztatów szkolnych na ulicy Żytniej 10.
1981 Utworzenie TECHNIKUM ZAWODOWEGO na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
3.09.1984 Uroczyste otwarcie szkolnych warsztatów połączone z wojewódzką inauguracją roku szkolnego 1984/1985.
1985 Utworzenie kierunku odzieżowego.
1985 Zainaugurowanie w szkole obchodów DNI PATRONA.
1986 Podpisanie umowy patronackiej z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Tychach .
1988 Wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły Tadeuszowi Kościuszce.
1989 Przyjęcie Zespołu Szkół Samochodowych do Klubu Przodujących Szkół.
16.07.1991 Decyzja Komisji Majątkowej o przywrócenie Diecezji Włocławskiej własności nieruchomości zajmowanej przez Zespół Szkół Samochodowych na ulicy Łęgskiej 26 i ustanowienie 10 lat moratorium.
1992
 • Uchwała Rady Miejskiej we Włocławku w sprawie nieodpłatnego użytkowania gruntu o powierzchni 57382m2 położonym przy ulicy Leśnej z przeznaczeniem pod budowę Zespołu Szkół Samochodowych.
 • Podpisanie aktu notarialnego na ww. grunty.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej akceptuje opracowany przez dyrektora program budowy szkoły i zezwala na rozpoczęcie prac projektowych.
1993 Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdza Z.T.E. budowy nowej szkoły.
1998 Rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Leśnej 1a.
15.06.2000 Oddanie do użytku segmentu D w nowej szkole.
8.06.2001 Przekazanie nowo wybudowanego obiektu szkoły. Przeprowadzka Zespołu Szkół Samochodowych na ul. Leśną 1a.
03.09.2001 Uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego 2001/2002 połączona z otwarciem szkoły.
2001 Uzyskanie tytułu finalisty Ogólnopolskiego Konkursu "Super Szkoła  2001" zorganizowanego przez "Super Ekspress".
2002
 • Szkolny obiekt  uczestniczy w konkursie i otrzymuje miano "Budynek roku 2001".
 • Zagospodarowanie terenów wokół szkoły - powstanie "zieleńców".
 • Wybudowanie pierwszych boisk sportowych.
2003
 • Utworzenie nowego kierunku kształcenia: liceum profilowane o profilu zarządzanie informacją.
 • Budowa  ministadionu lekkoatletycznego i boisk do gier zespołowych.
2004
 • Zainaugurowanie kształcenia integracyjnego w szkole.
  Utworzenie oddziału integracyjnego w liceum profilowanym.
 • Uroczyste obchody XXX - lecia istnienia szkoły.
 • Wydanie pierwszej monografii  Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku.
 • Zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów.
2005
 • Uroczysta Miejska Inauguracja Roku Szkolnego  2005/2006.
 • Podejmowanie działań w celu wybudowania sali gimnastycznej.
2006
 • Utworzenie Szkoły Policealnej  na podbudowie liceum profilowanego o profilu zarządzanie informacją.
 • Budowa sali gimnastycznej.
02.03.2007

Uroczystość oddania do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej.

31.08.2007 DYREKTOR MARIAN SOBCZYK PRZECHODZI NA EMERYTURĘ.
Przez 32 lata  wzorowo kierował szkołą,  realizując  z dużym zaangażowaniem   wszystkie  zadania  opisane w kalendarium.
01.09.2007 Zmiana kierownictwa szkoły.
 • Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Ryszard Suwała, dotychczasowy kierownik warsztatów szkolnych.
 • Kierownikiem warsztatów zostaje mgr Witold Dawidek.
 • Na trzeciego zastępcę dyrektora zostaje powołana mgr Katarzyna Dąbrowska.
2008
 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w konkursie "Województwo Kujawsko - Pomorskie bez Barier".
 • I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich "O Srebrne Muszkiety".
 • Realizacja projektów unijnych.
 • Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w szkole i w warsztatach.
 • Zagospodarowanie pomieszczeń do realizacji muzycznych zajęć pozalekcyjnych.
 • Zapoczątkowanie realizacji zajęć w systemie klasopracowni.
2009
 • I miejsce w finale wojewódzkim oraz III miejsce w centralnych eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
 • I miejsce w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.
 • Zrealizowanie własnego projektu współfinansowanego z EFS "Wiedza i umiejętności szansą na rynku pracy".
2010
 • Powstanie trzeciego gabinetu do realizacji zajęć rewalidacyjnych.
 • Zagospodarowanie świetlicy.
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Jestem szefową".
 • Uczeń TS finalistą XI Olimpiady Techniki Samochodowej.
2011
 • Uzyskanie od Ministra Edukacji Narodowej tytułu "Szkoła Odkrywców Talentów".
 • Zorganizowanie i urządzenie pomieszczeń do realizacji nauczania indywidualnego.
 • Samochodówka otrzymuje prestiżowy tytuł Lidera Edukacji Zawodowej w obszarze mechanicznym.
 • Szkoła została członkiem Platformy Ekologicznej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 • Wyróżnienie w  Ogólnopolskim Konkursie "Pozytywista Roku 2010"
2012
 • Zajęcie I miejsca w Finale Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich "O Srebrne Muszkiety 2012" (Drużyna: Łukasz Łukaszewski, Sebastian Kalinowski i Kamil Dembczyński)
 • Uzyskanie Tytułu Szkoły Humanitarnej.
 • Utworzenie od  września 2012 r. nowego kierunku kształcenia: Technikum informatyczne oddział integracyjny.
2013
 • Decyzja Rady Miasta Włocławek o włączeniu do ZSS we Włocławku z dniem 01 września 2013 r. V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana.
 • Rozpowszechnienie przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dobrych praktyk edukacyjnych stosowanych w ZSS we Włocławku.
 • Uzyskanie przez uczennicę Angelikę Ziemkiewicz tytułu finalistki III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.
 • Przyjęcie zespołu szkół do Klubu Szkół UNICEF.
2014
 • Zajęcie I miejsca w Polsce w Finale Centralnym XXXVII Zawodów Sportowo - Obronnych Sprawni jak żołnierze.
 • Otrzymanie certyfikatu Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną.
 • Uzyskanie I miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
 • Zdobycie I miejsca w Finale Centralnym 53 Zawodów Strzeleckich O Srebrne Muszkiety 2014.
2015
 • Otrzymanie zaszczytnego miana Szkoły Dialogu.
 • Zdobycie certyfikatu programu edukacyjnego Wf z klasą.
 • Uzyskanie tytułu Szkoły równego traktowania oraz Miejsca wolnego od nienawiści.
2016
 • Uruchomienie od 01 września 2016r. kształcenia w nowym zawodzie - kierowca mechanik.
 • Uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego 2016/2017 połączona z oddaniem do użytku nowego boiska szkolnego.
 • Zajęcie I miejsca w Polsce ze realizację projektu edukacyjnego Włocławska zapomniana ulica.
 • Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara.
2017
 • Zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Pamięć dla Przyszłości.
 • Uzyskanie przez Justynę Polak tytułu finalistki VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.
 • Pozyskanie grantu Uczę się z ANWILEM.
2018
 • Otrzymanie Kryształowego Serca - odznaczenia za wybitne zasługi w propagowaniu idei Honorowego Krwiodawstwa wśród młodzieży.
 • Założenie Księgi Pamiątkoweji zrealizowanie cyklu przedsięwzięć patriotycznych z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • Wydanie albumu podsumowującego kilkuletni międzyszkolny konkurs  ...w barwach jesieni.
 • Paweł Łączkowski uzyskuje tytuł finalisty I Konkursu Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskiego.
 • Ada Kubielska zostaje finalistką VIII Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową oraz laureatką Konkursu Historycznego Raczkiewicz i jego czasy.
 • Uroczyste posadzenie Dębu Pamięci i odsłonięcie tablicy poświęconej harcmistrzowi Józefowi Kozińskiemu - kapitanowi 14 Pułku Piechoty.
 • Zdobycie złotego i brązowego medalu podczas XLI Centralnych Finałach Zawodów Sportowo-Obronnych Sprawni jak żołnierze 2018.
 • Uzyskanie certyfikatuSzkoły niosącej pomoc.
2019
 • Objęcie przez firmę BHP Ekspert patronatem klasy I w Branżowej Szkole I Stopnia kształcącej absolwentów gimnazjum w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
 • Uruchomienie nowego kierunku kształcenia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej: technik transportu drogowego.
 • Uzyskanie tytułu najbardziej usportowionej szkoły we Włocławku.
 • Natalia Wieczorkowska zostaje finalistką Olimpiady Solidarności.
 • Urząd Miasta Włocławek przekazuje Samochodówce dwa nowe samochody marki Toyota do nauki jazdy.
 • MONOGRAFIA ZSS
 • Zwycięstwo w Centralnym Finale Ogólnopolskich Zawodów Sportowo - Obronnych "Sprawni jak żołnierze 2019".
 • Zdobycie certyfikatu Szkoły Nowoczesnej Edukacji Globalnej.


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.