Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

TOY TUBE

Samochodówka najlepsza

W Zespole Szkół Samochodowych istnieje możliwość uzyskania przez uczniów prawa jazdy kategorii B

 • Szkoła prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców dla uczniów kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz kierowca mechanik.
 • Do szkolenia może przystąpić uczeń, wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem 18- tego roku życia. Jednak do zdania egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego zostanie dopuszczony najwcześniej 1 miesiąc przed 18- tymi urodzinami.
 • Szkolenie teoretyczne odbywa się u nas w ramach obowiązkowych zajęć z przedmiotów zawodowych, w tym z przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.
 • Zajęcia praktyczne obejmują 31 godzin jazdy samochodami osobowymi marki: TOYOTA YARIS, KIA PICANTO oraz CITROËN C3 w ruchu miejskim, pozamiejskim oraz na placu manewrowym.
 • Testy z wykorzystaniem programu komputerowego TEST stosowanego na egzaminie państwowym, odbywają się w szkolnej pracowni multimedialnej.
 • Uczniowie naszej szkoły na egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku, spośród wszystkich Ośrodków Szkolących Kierowców na kategorię B prawa jazdy osiągają najwyższe wyniki zdawalności, czego potwierdzeniem jest uzyskany dyplom.

PAMIĘTAJ!
"Samochodówka" edyną szkołą we Włocławku, w której możesz zrealizować szkolenie z nauki jazdy i otrzymać prawo jazdy kategorii B w ramach programowych zajęć szkolnych.

Baza dydaktyczna do realizacji nauki jazdy

 • Pracownia przepisów ruchu drogowego wyposażona w następujące pomoce dydaktyczne:
  • tablice poglądowe z zakresu szkolenia;
  • filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadów drogowych;
  • autotrenażery.
 • Nowoczesna pracownia multimedialna wyposażona:
  • w program komputerowy TEST;
  • programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze;
 • 2 szkolne place manewrowe.
 • Pojazdy szkoleniowe przystosowane do nauki jazdy marki:
  • TOYOTA YARIS - 1 sztuka (wyposażona w mobilny rejestrator);
  •  CITROËN C3 - 5 sztuk
  • KIA PICANTO - 1 sztuka

Nauczyciele nauki jazdy

Nauka jazdy realizowana jest przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy dbają o dobry poziom kształcenia w celu uzyskania wysokiej zdawalności na egzaminie państwowym szkolonych kandydatów na kierowców. Nauczyciele ci przygotowują także uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym Samochodówka każdego roku zajmuje zaszczytne lokaty.

Pobierz wtyczkę FLASH tutaj

Sami nauczyciele również biorą udział w konkursach i odnoszą znaczące sukcesy. Pan Karol Hadrowicz znajduje się w ścisłej czołówce poszczególnych edycji konkursu organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku na "Instruktora roku".


Instruktor roku 2012

Doskonalą również swoje wiadomości i umiejętności zawodowe biorąc udział w szkoleniach. Otrzymali certyfikat za udział w projekcie "Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy".

Opracowała:
kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Krystyna PydaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.