Ogldaj nasze filmy
na kanele youtube.

TOY TUBE

Samochodówka najlepsza

W Zespole Szkół Samochodowych istnieje możliwość uzyskania przez uczniów prawa jazdy kategorii B

 • Szkoła prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców dla uczniów Technikum Samochodowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 • Do kursu może przystąpić uczeń, który ukończył 17 lat, jednak do zdania egzaminu państwowego zostanie dopuszczony dopiero miesiąc przed ukończeniem 18-tego roku życia.
 • Szkolenie teoretyczne odbywa się w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych w zakresie: udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.
 • Nauka jazdy prowadzona jest  na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym może być rozpoczęta po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.
 • Liczba godzin nauki jazdy nie może być mniejsza niż 30.
 • Po zakończonym szkoleniu podstawowym, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na kursie dla kandydatów na kierowców.
 • Warunkiem przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
 • Po ukończeniu szkolenia podstawowego, kierownik szkolenia praktycznego wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uczniom, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego.
 • Uczniowie naszej szkoły na egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku, spośród wszystkich Ośrodków Szkolących Kierowców na kategorię B prawa jazdy osiągają najwyższe wyniki zdawalności, czego potwierdzeniem jest uzyskany dyplom.

"Samochodówka" jest jedyną szkołą we Włocławku, w której możesz zrealizować kurs nauki jazdy i otrzymać prawo jazdy kategorii B w ramach programowych zajęć szkolnych.

Baza dydaktyczna do realizacji nauki jazdy

 • Pracownia przepisów ruchu drogowego wyposażona w następujące pomoce dydaktyczne:
  • tablice poglądowe z zakresu szkolenia;
  • filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadów drogowych;
  • autotrenażery.
 • Nowoczesna pracownia multimedialna wyposażona:
  • w program komputerowy TEST;
  • programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze;
 • 2 szkolne place manewrowe.
 • Pojazdy szkoleniowe przystosowane do nauki jazdy marki:
  • TOYOTA YARIS - 1 sztuka (wyposażona w mobilny rejestrator);
  •  CITROËN C3 - 5 sztuk
  • KIA PICANTO - 1 sztuka

Nauczyciele nauki jazdy

Nauka jazdy realizowana jest przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy dbają o dobry poziom kształcenia w celu uzyskania wysokiej zdawalności na egzaminie państwowym szkolonych kandydatów na kierowców. Nauczyciele ci przygotowują także uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym Samochodówka każdego roku zajmuje zaszczytne lokaty.

Pobierz wtyczkę FLASH tutaj

Sami nauczyciele również biorą udział w konkursach i odnoszą znaczące sukcesy. Pan Karol Hadrowicz znajduje się w ścisłej czołówce poszczególnych edycji konkursu organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku na "Instruktora roku".


Instruktor roku 2012

Doskonalą również swoje wiadomości i umiejętności zawodowe biorąc udział w szkoleniach. Otrzymali certyfikat za udział w projekcie "Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy".

Opracowała:
kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Krystyna PydaAutorami witryny ZSS s: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwiska
Dzikujemy Dyrekcji oraz koleankom i kolegom za przekazywane materiay.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjcia na stronie www.zss.q4.pl s wasnoci osb na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody wacicieli jest niedozwolone.