przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego:

Hubert Maćkowiak
klasa 3 TsA
v-ce przewodniczący z pionu liceum profilowanego
Samorządu Uczniowskiego:
Bartosz Wiśniewski
klasa 2 LpD
v-ce przewodniczący
z pionu technikum samochodowego
Samorządu Uczniowskiego:

Patryk Wróblewski
klasa 1 TsE
v-ce przewodniczący
z pionu zasadniczej szkoły zawodowej
Samorządu Uczniowskiego:

Oskar Kurdupski
klasa 1 Cz
 
sekretarz
Samorządu Uczniowskiego:

Ewelina Zwolińska
klasa 2 LpC
skarbnik
Samorządu Uczniowskiego:

Arkadiusz Radowski
klasa 3 TsA
 

opiekun
Samorządu Uczniowskiego:

mgr Oliwia Ubecka
Samorząd Uczniowski jest największą w szkole demokratyczną organizacją zrzeszająca wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samochodowych. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z 1991 roku (z późniejszymi zmianami).

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły. Główne zadania realizowane przez młodzież to między innymi: rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemne wspieranie oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę, grupę, swoją szkołę.

Samorząd Uczniowski aktywnie działa na terenie szkoły. Podejmuje szereg działań a także włącz a się do wszelkich przedsięwzięć kulturalnych i charytatywnych. W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski z wiel,im zaangażowaniem przeprowadził akcję "Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj i ja". DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, DZIEŃ KOBIET, ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA, ŚWIĘTA WIELKANOCNE, IMIENINY PATRONA SZKOŁY to uroczystości, które Samorząd Szkolny również współorganizuje. Z inicjatywy Samorządu przygotowane są imprezy jak: Europejski Dzień Języków, Turniej Klas Pierwszych.
Członkowie Samorządu czynnie uczestniczą w akcji promocji szkoły w środowisku lokalnym. Wysoko oceniana jest postawa młodzieży podczas organizowanych każdego roku "Drzwi otwartych".

Samorząd Uczniowski w "Samochodówce" jest faktycznym współgospodarzem szkoły. Wykazuje stałą troskę i dbałość o jej mienie. Uczestniczy w licznych pracach związanych z zagospodarowaniem i upiększaniem terenu wokół budynku. Z pomocą młodzieży, która pracuje w szkole także w czasie wakacji, powstają nowe boiska sportowe do gier zespołowych. Dobra współpraca z dyrekcją, nauczycielami ma niewątpliwie duży wpływ na rozwiązywanie problemów szkolnych.


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.