Materiały dla uczniów z różnych przedmiotów

CHEMIA

CHEMIA - przydatnie zagadnienia na lekcje

62 KB
Elektroliza.
Tu dowiesz się
 • na czym polega proces elektrolizy
 • jakie procesy chemiczne przebiegają podczas elektrolizy
 • jakie są zastosowania procesu elektrolizy

50 KB
Korozja elektrochemiczna
Tu dowiesz się:
 • czym jest korozja elektrochemiczna metali
 • jakie są metody zapobiegania korozji
 • czym są mikroogniwa i jakie procesy zachodzą w mikroogniwach
 • jakie są metody zapobiegania korozji

54 KB
Ogniwa elektrochemiczne
Tu dowiesz się:
 • co to jest ogniwo chemiczne
 • jakie procesy zachodzą w ogniwach chemicznych
 • jakie są praktyczne zastosowania ogniw chemicznych

202 KB

Budowa atomu. Izotopy.

Scenariusz lekcji:

 • Zapoznanie z budową izotopów i ich znaczeniem w otaczającym nas świecie.
opracowała: mgr Anna Malicka

197 KB

Wiązanie jonowe

Scenariusz lekcji

opracowała: mgr Anna Malicka

133 KB

Orbitale atomowe

Zapoznając się z orbitalami atomowymi poszerzycie swoje wiadomości na temat budowy atomu, rozwiniecie wyobraźnię przestrzenną.

opracowała: mgr Anna Malicka

 

     
  Za zawartość merytoryczną materiałów opublikowanych na stronie www.zss.q4.pl odpowiada ich autor!
POWRÓT