mgr inż. Marian Sobczyk
Dyrektor
nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych


 
Włocławianinem Roku 2001 został Marian Sobczyk, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych. Gratulacje odbiera od Stanisława Wawrzonkoskiego, prezydenta miasta.
Marian Sobczyk - od 1975 roku dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku. Jest również egzaminatorem państwowym dla kierowców, rzeczoznawcą, egzaminatorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na robotników wykwalifikowanych i mistrzów branży samochodowej oraz biegłym sądowym. Najwjększą satysfakcję daje mu jednak praca pedagogiczna. Wybudował szkolne warsztaty samochodowe przy ulicy Żytniej, był inicjatorem i realizatorem budowy nowego obiektu ZSS. Jest szczęśliwy, jak mówi, bo kieruje wspaniałym zespołem ludzi, wspólnie odnoszą szkolne sukcesy, chociażby 3 miejsce w kraju w konkursie na "Super Szkołę 2001". Szczery, otwarty na pomysły młodzieży.

POWRÓT