NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013

TECHNIKUM NR 5
 • zawód: technik pojazdów samochodowych ;

  Nauka trwa 4 lata
zobacz szczegóły >>


TECHNIKUM NR 5
 • zawód: technik technologii odzieży ;

  Nauka trwa 4 lata
zobacz szczegóły >>TECHNIKUM NR 5 - oddział integracyjny - nowa oferta!
 • zawód: technik informatyk ;

  Nauka trwa 4 lata
zobacz szczegóły >>

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych NR 3
 • zawód: technik pojazdów samochodowych;

Nauka trwa 3 lata

zobacz szczegóły >>

 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4
 • zawód: mechanik pojazdów samochodowych;
 • zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych;

  Nauka trwa 3 lata
zobacz szczegóły >>


SZKOŁA ZAPEWNIA

 • Bardzo dobre warunki kształcenia  w nowoczesnej i  doskonale wyposażonej  szkole, w pełni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych..
 • Realizację zajęć praktycznych w szkolnych warsztatach przy ul. Żytniej 10 we Włocławku ( kierunek samochodowy) oraz w pracowniach szkolnych ( kierunek informatyczny).
 • Szkolenie kandydatów na kierowców oraz dobre przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno - wokalne, chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sekcje sportowe i sportów obronnych, zespół sportowy niepełnosprawnych oraz koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne elektroniczne, teatralne, miłośników poezji.
 • Pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego.
 • Doskonałą opiekę i wsparcie nauczycieli wspomagających i rewalidacyjnych, pomoc pedagogów, psychologa oraz pielęgniarki szkolnej.
 • Interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i pracy pozalekcyjnej. Dwa razy w roku przyznawana jest nagroda pieniężna Patrona Szkoły za średnią ocen od 4,75 uzyskaną w wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły ( 054 ) 232-58-13


 

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.