DRZWI OTWARTE 28 MARCA 2009 r. od godz. 10.00 do 13.00

OGŁASZAMY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Drzwi Otwarte
Kierunki kształcenia
Materiał audio przygotowała Agencja Reklamowa   mega  www.reklamamega.pl


SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
TECHNIKUM NR 5
 • zawód: technik pojazdów samochodowych ;

  Nauka trwa 4 lata
zobacz szczegóły >>

nabór elektroniczny >>

TECHNIKUM NR 5
 • zawód: technik technologii odzieży ;

  Nauka trwa 4 lata
zobacz szczegóły >>

nabór elektroniczny >>

LICEUM PROFILOWANE NR V
 • profil: zarządzanie informacja ;

  Nauka trwa 3 lata
zobacz szczegóły >>

nabór elektroniczny >>

LICEUM PROFILOWANE NR V - oddział integracyjny
 • profil: zarządzanie informacja ;

  Nauka trwa 3 lata
zobacz szczegóły cz. 1>>
zobacz szczegóły cz. 2>>


nabór elektroniczny >>


LICEUM PROFILOWANE NR V - nowa oferta!
 • profil: kreowanie ubiorów;

  Nauka trwa 3 lata

zobacz szczegóły >>

nabór elektroniczny >>


TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE NR 5
 • zawód: technik pojazdów samochodowych;

Nauka trwa 3 lata

zobacz szczegóły >>

 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4
 • zawód: mechanik pojazdów samochodowych;
 • zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych;

  Nauka trwa 3 lata
zobacz szczegóły >>

nabór elektroniczny >>

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 - nowa oferta!
 • zawód: krawiec;

Nauka trwa 3 lata

zobacz szczegóły >>

nabór elektroniczny >>

SZKOŁA ZAPEWNIA

 • Bardzo dobre warunki kształcenia w nowoczesnej i doskonale wyposażonej szkole, w pełni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Realizację zajęć praktycznych w szkolnych warsztatach przy ul. Żytniej 10 we Włocławku.
 • I Szkolenie kandydatów na kierowców oraz dobre przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień muzycznych, tanecznych i sportowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły ( 054 ) 232-58-13

TERMINY REKRUTACJI
KRYTERIA NABORU
NA ROK 2009 / 2010

 

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.