KOŁO PROPAGATORÓW TWÓRCZOŚCI ARTYSTÓW REGIONU KUJAWSKO - DOBRZYŃSKIEGO

 

 

Programy poetycko - muzyczne realizowane przez młodzież ZSS pod kierunkiem Waldemara Manowskiego, Małgorzaty Brzezińskiej z muzyką i opracowaniem muzycznym Grzegorza Augustynowicza i Andrzeja Marciniaka od kilkunastu lat na stałe wpisały się w tradycję naszej szkoły. Celem tych spotkań z poezją, było i jest nadal, poznanie kultury własnego regionu i jej twórców: poetów, malarzy. Gośćmi ZSS byli m. in. T.Bojarska, M.D.Betto, K. Sarnowska, ks. S.Dubiel, M.Szczepański. Poetyckie wieczory odbywają się co roku z okazji Dni Patrona Tadeusza Kościuszki, ale nie tylko. Od lat sciśle współpacujemy z DKTK oraz z Biblioteką Publiczną. Wiele z tych spotkań odbyło się nie tylko w naszej szkole, ale również w Czarnym Spichrzu oraz w czytelni EMPiK. Ostatnie 21 listopada 2002 roku było poświęcone twórczości M.Konczalskiego, a nosiło nazwę "Liryczna magia poezji i malarstwa Mikołaja Konczalskiego". Cykl cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko uczniów, nauczycieli ZSS, ale także środowiska lokalnego, o czym świadczą liczne notatki zamieszczone w prasie.


    Wieczór z  poezjš