Nauczyciele

mgr Magdalena Cześnin
Rewalidacja, pedagog wspomagający proces edukacji.
Wychowawca klasy 1LOA.

mgr Monika Bartkowiak
Język polski. Wychowawca klasy 1LOB.

mgr Aleksandra Nawlicka
Rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji w klasie 1LOB.

mgr Ewelina Nowakowska
Geografia, rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji.
Wychowawca klasy 1LOC.

mgr Renata Smok
Rewalidacja, pedagog wspomagający proces edukacji.
Wychowawca klasy 1LOD.

mgr Ewa Ziółkowska
Biologia, chemia, rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji.
Wychowawca klasy 2LOA.

mgr Agnieszka Piernikowska
Matematyka.
Wychowawca klasy 2LOB.

mgr Iwona Jerzyło
Rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji w klasie 2LOB.

mgr Katarzyna Bawolska
Bezpieczeństwo i higiena pracy, rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji.
Wychowawca klasy 3LOA.

mgr Małgorzata Gurtowska – Grzegórska
Doradca zawodowy, rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji.
Wychowawca klasy 1TIA.

mgr Kinga Zamerska – Rucińska
Rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji w klasie 1 TIA.

dr Agnieszka Galczak – Froch
Język rosyjski.
Wychowawca klasy 1TIB.

mgr Anita Kwiatkowska
Rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji w klasie 1 TIB.

mgr Małgorzata Mechuła
Rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji.
Wychowawca klasy 1TIC.

mgr Monika Jarlińska
Rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji.
Wychowawca klasy 1TID.

mgr Anita Kaniewska-Kwiatkowska
Historia, wiedza o społeczeństwie.
Wychowawca klasy 2TIA.

mgr Patrycja Gawiniecka
Rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji w klasie 2 TIA.

mgr Robert Feter
Matematyka, informatyka, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne.
Wychowawca klasy 2 TIB.

mgr Izabela Operlein
Rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji w klasie 2 TIB.

mgr Oliwia Ubecka
Rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji.
Wychowawca klasy 3 TIA.

mgr Urszula Fabijańska
Rewalidacja oraz pedagog wspomagający proces edukacji.
Wychowawca klasy 4 TIA.