Agresja w Internecie
2009-02-05

      5 lutego 2009 roku w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku odbyła się Konferencja

"Agresja w Internecie".

Organizatorami konferencji byli:

 Zespół Szkół Samochodowych oraz Kujawsko, Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Nadrzędnym celem konferencji stało się przybliżenie nauczycielom i uczniom zagrożeń, jakie mog± płyn±ć z niewła¶ciwego korzystania z sieci.

Referaty wygłosili: prof. Bronisław Siemieniecki - Kierownik Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu oraz dr Anna Grabowska - D±bek pedagog Zespołu Szkół Samochodowych i wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno -
Ekonomicznej we Włocławku.
Konferencja przybliżyła, zwłaszcza uczniom niebezpieczeństwa na jakie mog± napotkać podczas surfowania w Internecie.  

Zalicza się do nich między innymi:

  •  hackerstwo,
  • sceny przemocy,zabijania,
  • manipulacja informacj±,
  • piractwo,
  • pornografia,
  • strony nienawi¶ci,
  • cyberbullying - czyli prze¶ladowanie w Internecie.


SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash >> . If you have Flash installed, click to view gallery

 


POWRÓT