Zebranie z rodzicami
2007/2008
2008-09-19


W dniu 18 września 2008 roku o godzinie 15.30 odbyło się zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych.
• Dyrektor Szkoły Pan Ryszard Suwała zaprezentował Rodzicom szkołę w tym sukcesy i osiągnięcia uczniów.
• Rodzice uczniów klas pierwszych wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołów artystycznych promujących działalność pozalekcyjną szkoły.
• Pani Anna Grabowska – Dąbek przeprowadziła krótką pogadankę na temat narkomanii.
• Po zakończeniu spotkania z dyrekcją szkoły odbyły się zebrania z wychowawcami poszczególnych klas, gdzie zapoznano rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, wymaganiami stawianymi młodzieży oraz zasadami i formami pracy w Zespole Szkół Samochodowych.

SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash >> . If you have Flash installed, click to view gallery

POWRÓT